tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

【你好,我的大夫】游嘉欣孖辮Look奪宅男心 劇接劇成TVB上位小花

【你好,我的大夫】游嘉欣孖辮Look奪宅男心 劇接劇成TVB上位小花

發表於 Posted on: 2023-09-14 7:46

HaleBeatri
帖數 Posts: 451
回頂端 / Top
睇完有驚喜,好睇有追看性,中醫版妙手仁心,後尾check下原來方駿釗監製,唔怪之得咁好睇啦
蔡思貝 何廣沛飾演醫師嘅角色好好 游嘉欣角色唔錯 佢啲戲都好搶
好睇,少有關於中醫題材嘅劇集,有新鲜感,加上一班年青嘅新一代演員,會繼續收睇

發表於 Posted on: 2023-09-15 6:56

abcaa01234005
帖數 Posts: 552
回頂端 / Top