tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

【新四十二章】搶鏡「孖辮妹」為中國研究碩士生 史穎喬任劇集中文顧問

【新四十二章】搶鏡「孖辮妹」為中國研究碩士生 史穎喬任劇集中文顧問

https://topick.hket.com/article/3452749/?r=mcsdfb&fbclid=IwAR2tdYp5BnwCY2qrTQXw1QvusP8eC2Qf5tTh_tlQz4ZjhuD5LkchVFf9nKQ

發表於 Posted on: 2023-02-03 8:22

jbdvjp7771
帖數 Posts: 465
回頂端 / Top
江嘉敏<新四十二章>這套角色做得好好,夠鬼馬,外型又爽
易宇航、林景程、龔嘉欣「兄妹」火花十足,史穎喬好正!為左睇佢而追呢套劇

發表於 Posted on: 2023-02-04 8:18

uyafzw2284
帖數 Posts: 605
回頂端 / Top
三兄妹笑死人,又有感動位,大家做得好好,呢套劇亮點,為咗佢地先睇套戲,希望每集都見到佢地。加油!

發表於 Posted on: 2023-02-04 14:58

taimeiton
帖數 Posts: 6
回頂端 / Top