tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

TVB<好男人>收視有22.6點高開 <輕功>有接近20點收视

TVB<好男人>收視有22.6點高開 <輕功>有接近20點收视

發表於 Posted on: 2023-01-04 6:14

kutcha8436
帖數 Posts: 538
回頂端 / Top
兩位主角都做得好自然,Ali唔做作,不溫不火好睇,就連陳自珤都好入戲

發表於 Posted on: 2023-01-05 7:22

oebvoa6015
帖數 Posts: 636
回頂端 / Top