tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

回歸好劇, 好有人情味, 郭晉安, 陳煒十分出色

回歸好好睇, 劇本好, 人情味濃厚, 感動人心, 郭晉安今年應再得視帝, 陳煒演藝出色, 人靚, 高貴, 今年得視后, 此劇很成功, 直得睇完又睇. 兩兄弟也應今年得新人獎. Excellent!

發表於 Posted on: 2022-07-29 10:10

laikingyen
帖數 Posts: 175
回頂端 / Top
非常同意以上的意見,很久沒有看到這一套非常成功,出色的劇本,劇集不需要長,祇要有劇情及演員的演技,不拖拖拉拉,回歸劇情緊張,表達愛得單純,夫妻,兄弟,男女朋友,朋友,顧主及員工,真的返影出香港人的人情味及愛,沒有打鬥,色情,全套劇很舒服,很真,公平公正的爭取,上天是公平的! 非常欣賞陳煒,郭晉安的內心戲,視后視帝之選,新一代的年輕人亦演技出衆,吳偉豪表達出角色的個性,沈默穩重,大哥哥的表現真的很棒,其他的做到角色的個性及風格,這一套成功的重要原因除了劇情之外,就是選角並不馬虎,無論是任何的角色扮演,每一位都做到很入角色的性格,這一套真的全年最佳劇集,希望日後可以繼看到多些如此成功出色的劇情及演員,努力,加油! 現在看劇集無需坐在電視機前看,可以從各面其他的渠道可以欣賞.所以收視並非全部的收視率.最重要的是觀眾的熱烈支持及口碑.觀眾們一定會支持的!努力,加油啊!

發表於 Posted on: 2022-07-30 5:24

Peacepeace
帖數 Posts: 72
回頂端 / Top