tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

<尋人記2>越拍越精彩 百無點搵伯母? 杯麵男孩拜託方東昇越洋尋親記勁感人

<尋人記2>越拍越精彩 百無點搵伯母? 杯麵男孩拜託方東昇越洋尋親記勁感人

https://www.youtube.com/watch?v=u0FMNSHyjBM

發表於 Posted on: 2022-06-17 8:05

kutcha8436
帖數 Posts: 548
回頂端 / Top
強烈要求下一季<尋人記>,每一集都是很棒的單元 溫馨又動人,方東昇團隊努力加正能量,只要不放棄,總有機會成功的!
尋人記越拍越精彩。方東升製作組的堅持不懈!甪一年製作的節目。佩服,佩服!
今晚最後一集,一定睇!強烈要求下一季<尋人記>
呢個節目實在太好睇, 又可以幫人 真係對社會有貢獻 感受到真正人情味

發表於 Posted on: 2022-06-18 9:41

approachpr
帖數 Posts: 216
回頂端 / Top