tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

唔好意思,借位1用,東張西望請找我,3濫收費苦主

本人在加拿大,不方便接聽電話,請用電郵聯絡
21年9月到分行,開通在外國接收短訊服務,當時跟職員表明主要是接收短訊的,但也有可能會接聽電話,不過應該機會不大,主要是收短訊的,其間職員表示有個計畫是130多元,可以任用7日,之後在22年2月份,打了些電話到澳洲和接聽了1些來自香港的電話,然後費用高達2千多元,最可笑是,收到短訊說有不尋常服務,請打電話查詢,避免服務受阻,然後提供了1個香港電話,在電話中該職員表示我的電話費已超過2千和這通電話也是按長途電話費,側18元1分鐘收費,在收到賬單後,我先主動聯絡和記,不過回覆態度很差,然後我找了消委會,不過和記,依然,不回答我問的問題,1直我有我問,佢有佢答,狗唔搭八,問非所答,我問點解要等到賬單高過2千元,先通知我,收費是18元1分鐘,唔答,我問點解,明知我有可能不在香港,依然只提供香港電話比我查詢(唔清楚現在長途電話等待玲聲是否不1樣)還是照常按長途電話費收錢,又唔答,我話我在加拿大,因為時差問題,唔方便用電話對話,除非你們可以24小時接聽我的電話,否則請用電郵溝通,然後1個電郵最快要2個多星期才回覆,又說自己很有誠意溝通所以要用電話方便講清楚,如果有誠意點解要2個多星期才回電郵,點解唔,遷就我的時間,打電話比我,我拒絕用電話主要是時差太大

如果你們東張西望提供電郵地址可以附上,和記,消委會所有對話電郵

發表於 Posted on: 2022-06-10 9:59

cilamsleep003
帖數 Posts: 3
回頂端 / Top