tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

今晚9:30一定捧場 睇金牌監製林志華新作《雙生陌生人》播出!

今晚9:30一定捧場 睇金牌監製林志華新作《雙生陌生人》播出!

發表於 Posted on: 2022-05-02 7:22

jvumxm1148
帖數 Posts: 403
回頂端 / Top
呢套喜劇好睇幾好喎,演員演出又有驚喜:馬神x2、湯洛雯、何廣沛、
蒋家旻、赖慰玲、白彪!! 支持支持

徐榮同陳瑋就唔係幾鍾意。
郭柏妍仲閉聽聞係靠手段上位,有佢份做當佢冇到。

發表於 Posted on: 2022-05-07 22:06

sumsum234
帖數 Posts: 71
回頂端 / Top
好似好耐冇睇 9:30
同事介紹, 我睇咗幾集仲未轉台

發表於 Posted on: 2022-05-10 11:12

leeyukkong
帖數 Posts: 893
回頂端 / Top