tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

容祖兒、周柏豪加盟聲生不息

容祖儿传加盟《声生不息》  周柏豪身处内地如箭在弦

内地音乐真人骚《声生不息》大受欢迎,近日网上有传男女两队各新增两位歌手,女队分别有靓声天后容祖儿以及谷娅溦,而男队就有型男周柏豪同内地人气男团TFBOYS成员王源, 引来唔少网民热烈讨论。

而周柏豪嘅社交网近日亦贴出疑似系隔离饭盒嘅相片,IP更显示喺广东,佢喺贴文写到:“这个叫藕带还是藕簪?超好吃超好吃。”令唔少网民不禁猜测佢应该喺内地隔离紧,仲话佢参与节目嘅可能性非常大。

而同属TVB Music Group嘅谷娅溦,喺社交网嘅IP亦显示为“湖南”,因此佢参与节目嘅可能性都相当高。另外,网传节目将有新玩法,令唔少网民都直呼好期待呀!

發表於 Posted on: 2022-05-14 9:44

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 2694
回頂端 / Top