tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

好好睇好有創意,希望有下集

好好睇好有創意,果然食腦。
d對白好貼地又搞笑,好有心思。
蔣志光好型,連最後果慕都咁型咁精彩。
古仔同何廣沛都好靚仔。
咬奶仔屁股笑爆
結局好正完全估唔到可以拍到香港咁過癮。
結局留2條復線,希望有下集

發表於 Posted on: 2022-06-01 0:23

kennonchen
帖數 Posts: 12
回頂端 / Top