tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

臭西视后造馬

我一向是TvB视迷,但是昨晚视后竟然造馬造L到咁能恐怖,五個最L差係薇西,鐘嘉欣咁樣都唔比佢,就算七公主拿都應該翠如拿啦,我也決定全家不再看tvb, 臭西薇

發表於 Posted on: 2022-01-03 7:14

Rickykiki
帖數 Posts: 2
回頂端 / Top
支持 ! 講得好!

發表於 Posted on: 2022-01-04 12:39

積西嘉
帖數 Posts: 652
回頂端 / Top
怎都好, 你不應咁無禮貌

發表於 Posted on: 2022-01-11 10:05

jyuksiu
帖數 Posts: 113
回頂端 / Top