tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

其實張穎康同阿Moon 真係做得好好

其實張穎康同阿Moon 這條線寫得好好
佢哋又做得好好..
阿Moon 個化妝又靚,佢適合長頭髮
希望續集佢哋可以做另外一些角色再出現
張彥博都非常好

發表於 Posted on: 2021-06-14 22:13

姑媽
帖數 Posts: 31
回頂端 / Top