tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

從返現實吧!現今還有神仙眷屬嗎?三角關係每套劇都有為何這套不能?

莫明奇妙~

發表於 Posted on: 2021-06-07 10:08

waiyueenn
帖數 Posts: 193
回頂端 / Top
突然發覺原來有咁多人只係活喺自己世界永遠唔會醒,一唔滿意就鬧到人狗血淋頭,可悲~

發表於 Posted on: 2021-06-07 10:15

waiyueenn
帖數 Posts: 193
回頂端 / Top
內地觀眾反應大因為唔中意女二
我佛山老表話俾我知有好多人追緊逆天奇案,套劇當地熱爆

發表於 Posted on: 2021-06-07 11:00

葫蘆仔
帖數 Posts: 365
回頂端 / Top
D人都多Q 餘,其實一早都已知女二會加入男女主條線,编劇都已經唔係擺好多篇幅去講呢條三角線。但D人都鬧爆。而作為男主角亦冇可能淨係寫佢查案查案又查案同埋得聞就同女友煮下飯仔,點都要俾D嘅戲份佢做吓架,其實我認為睇戲啫使唔使咁激呀,唔中意就咪睇囉~

發表於 Posted on: 2021-06-07 13:22

waiyueenn
帖數 Posts: 193
回頂端 / Top
放心,最後森Sir和Wing姐一定會有情人終成眷屬,希望結局拍得完整一點別草率收場!

發表於 Posted on: 2021-06-07 14:33

yeelinging
帖數 Posts: 137
回頂端 / Top
TVB指定公程式。

發表於 Posted on: 2021-06-07 20:01

CR981480
帖數 Posts: 34
回頂端 / Top