tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

森sir精神【不畏懼、不徇私、不對他人懷惡意】

現實中又有誰人能做到

發表於 Posted on: 2021-05-25 11:19

yeelinging
帖數 Posts: 137
回頂端 / Top
每晚有逆天奇案睇真好,好耐冇睇大台節目轉咗去睇viu tv,佢地D劇好睇D~

發表於 Posted on: 2021-05-25 19:05

waiyueenn
帖數 Posts: 191
回頂端 / Top
記得我從單戀雙城開始入這個討論區,當時參與的人很多很熱烈,現在強烈感到大台沒落了!

發表於 Posted on: 2021-05-25 19:37

yeelinging
帖數 Posts: 137
回頂端 / Top
最後五集,不捨得逆天奇案,不捨得森Sir!

發表於 Posted on: 2021-06-06 22:00

yeelinging
帖數 Posts: 137
回頂端 / Top
期待有續集再見森Sir。

發表於 Posted on: 2021-06-07 19:58

CR981480
帖數 Posts: 34
回頂端 / Top