tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

森美今晚終於有進步,冇咁嘈, 比較可以接受

今晚在開心大綜藝見到有森美做主持,終於見到他沒有好似以前咁失控!
其實正正常常做主持咪好lol …

發表於 Posted on: 2021-06-20 22:18

姑媽
帖數 Posts: 18
回頂端 / Top