tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

走回頭路

以為可以看一些有創意的節目,播了兩、三集後,又叫劇集的演員表演來宣傳,好悶!以前「歡樂今宵」的成功及受歡迎是因為一班有天份的藝人,每天很投入地演出。縱使當年的稿寫得不夠詳細,那班藝人發揮小宇宙,節目有娛樂性,也出了一些讓人難忘的角色。

發表於 Posted on: 2021-05-15 18:28

Fiona_bj
帖數 Posts: 6
回頂端 / Top
娛樂多咗選擇咪少咗人睇電視!!! 以前「歡樂今宵」狀態唔可能再現嘎啦!!!

而加班後生已經唔再睇TVB喇!!!

唔好以為唔睇TVB = 轉台睇 VIUTV 喔﹐唔睇TVB,唔代表會睇 Viutv!!!

發表於 Posted on: 2021-05-22 2:13

習彭
帖數 Posts: 457
回頂端 / Top
絕對同意,舊頭舊腦,點會有新意?!早就應該預咗冇創新、係一大錯誤!

發表於 Posted on: 2021-05-23 13:03

Mingtaugor
帖數 Posts: 20
回頂端 / Top