tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

請換走森美吧

請問貴台是否沒有主持人才了嗎?
星期六晚的星夢已經係佢做主持!因為見到佢會令人想起黑暴期間,這位人仕的言行!所以唯有放棄觀看這個新節目!但是星期日晚的開心大綜藝,是TVB傾台而出為香港人帶一些歡樂的新節目!其實很想觀賞!可是今晚節目宣傳時段,又見這位森美,戴住黑色口罩,又一次不顧某部份觀眾對黑暴期間,心靈受到的傷痛!實在令人不安,於是唯有轉台了!

發表於 Posted on: 2021-04-18 21:08

chunyinip
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
我讚成換走佢

發表於 Posted on: 2021-04-21 20:56

simonlo228
帖數 Posts: 57
回頂端 / Top
曾志偉都可能係黃

發表於 Posted on: 2021-04-21 23:35

leeyukkong
帖數 Posts: 724
回頂端 / Top
講得好, 這也是我的感受, 大黃屍森美一定要將佢趕盡殺絕, 之前黑暴期間咁風騷, 唔好再畀我哋正常人見到佢仲行嚟行去, tvb高層請正視問題, 我哋一班忠實觀眾捧tvb都係正常人, 你冇必要去迎合嗰班冇腦黃, 佢哋都唔會捧你tvb場, 你醒下啦, 你嘅target係我哋呀, 香港嘅中流底柱, 有成就有責任心真係關心香港嘅人。

發表於 Posted on: 2021-04-21 23:36

tvb2224045
帖數 Posts: 3
回頂端 / Top
好想睇啲節目, 但一見到隻曱甴森就唔想睇, 尤其是佢把聲好難頂

發表於 Posted on: 2021-04-24 9:02

simonlo228
帖數 Posts: 57
回頂端 / Top
贊成, 十分贊成

發表於 Posted on: 2021-04-24 9:10

jyuksiu
帖數 Posts: 77
回頂端 / Top
收視差關唔關佢同高八度fyy事呢

發表於 Posted on: 2021-04-28 13:33

WWWW00
帖數 Posts: 234
回頂端 / Top
賣相不佳

發表於 Posted on: 2021-04-29 14:12

leeyukkong
帖數 Posts: 724
回頂端 / Top
亞 Bob 上身,
得個 "嘈" 字.

發表於 Posted on: 2021-04-30 0:44

Christina2
帖數 Posts: 329
回頂端 / Top
幾時可以整走佢, 我可以地安樂睇電視

發表於 Posted on: 2021-05-11 2:53

jyuksiu
帖數 Posts: 77
回頂端 / Top