tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

歐陽好 劇情問題

這套劇集,主角好演技,但是劇情,仍然出現問題!

發表於 Posted on: 2021-04-30 22:27

Mr LAU
帖數 Posts: 7
回頂端 / Top
除了楊明,所有的主角演技都不錯,楊明就特別格格不入,四十歲人髮線已經明顯後退,卻扮十六歲。

劇情就好好好悶,兜兜轉轉,好多無聊的旁枝,但都唔知想表達咩。

發表於 Posted on: 2021-05-01 0:02

LittleApril
帖數 Posts: 1163
回頂端 / Top
对。好似将TVB的屎Kew 全部炒埋一碟。没有新意

發表於 Posted on: 2021-05-01 1:21

estee_blum
帖數 Posts: 16
回頂端 / Top