tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

兩男和兩女角十分欣賞

Bobby 終於見到他的劇,一見到他仍很覩仔,生動,鬼馬,想起他很多以往的劇,已開始重睇又重睇仍很似現在拍完似的。女角陳瑩有很大進步,做得很好。very Good!

發表於 Posted on: 2021-04-23 9:07

laikingyen
帖數 Posts: 125
回頂端 / Top