tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

如果無劉小姐,套劇好睇好多

唔靚,好大隻,表情好牽強,又無嗰種高貴氣質,連唯一優點既長腿,都練到咁粗壯,如果無左佢,套劇正好多。

發表於 Posted on: 2021-03-11 12:35

pkokwakakaka
帖數 Posts: 5
回頂端 / Top