tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

《失憶24小時》好好笑!譚俊彥同安仔做得好

《失憶24小時》好好笑!譚俊彥同安仔做得好

發表於 Posted on: 2021-02-17 8:08

MatthewAtl
帖數 Posts: 59
回頂端 / Top
兩個都好㚒,加埋王君馨好有火花

發表於 Posted on: 2021-02-18 8:07

wongtinyu1004
帖數 Posts: 501
回頂端 / Top
王君馨正!

發表於 Posted on: 2021-02-19 7:51

abcaa01234005
帖數 Posts: 202
回頂端 / Top
兩個主角做得非常好,一對最佳伙伴及最佳拍擋,這劇集很特別別,耐人尋味,各位演員都做到角色的個性及形象,很期待結局是怎樣!努力!

發表於 Posted on: 2021-03-09 3:44

Peacepeace
帖數 Posts: 34
回頂端 / Top