tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

大家覺得這劇的笑點在那裏?

宣傳這劇時,說它有很多搞笑橋段,我看了10集,還沒有好好的笑過一次,可能我不懂欣賞,所以想請教大家,你們覺得這劇的笑點在那裏。

發表於 Posted on: 2021-02-06 15:53

卓姿
帖數 Posts: 183
回頂端 / Top
我覺得張嘉兒,Benz 雄同外母都幾好笑。例如,Benz 雄去接外母,人家以為係老公,外母黑面話係個仔,跟著 Benz 雄一直做跟班,外母一直黑面,他們的表情令我笑了。

還有那重案組都幾好笑。首先,我覺得那個重案組阿 sir 的沙塵表情同身體語言,本身就幾好笑。又例如,在 gym 比試時,有個隊員把衣服拉起,露出腹肌,那個隊員藐視同沙沙塵的表情,同陳豪手下驚怕的表情,也令我笑了。

陳豪好令我失望,因為我本身係粉絲,但他完全大倒退,同《鬼同你 OT》時差好遠,而他同宣萱的對手戲,我只係覺得太太太過多,一秒都笑唔出。甚至他同 Benz 雄的戲,我都笑唔出,雖然 Benz 雄應該係搞笑高手。

發表於 Posted on: 2021-02-08 23:31

LittleApril
帖數 Posts: 1055
回頂端 / Top
因為強制被逼要留在家已經六個多禮拜,就快要發癲,所以唯有看這個。

而我就 look forward to 李成昌、洪永城同羅頌謙等那條線,雖然這條線不是搞笑線。

陳豪同宣萱這條線,真係認真又唔係,搞笑又唔得,兩個五十幾歲扮二十歲小可愛的表情,令人反胃。

發表於 Posted on: 2021-02-08 23:41

LittleApril
帖數 Posts: 1055
回頂端 / Top
搞笑,不必要像宣萱這樣,不斷扮二十歲小可愛的誇張表情,也不用像陳豪那樣,提高聲調來說話。

希望兩位阿哥阿姐,看下《巴不得爸爸》,姜大衛同黃淑儀的演繹,好有喜劇感,好好笑,但兩個係做回自己的年齡,不是扮年輕,而說話也沒有提高聲調。

一直靠食老本同人脈,係走不遠的。

曾志偉回歸了,絕對不會繼續像杜先生那樣,以超高的價,把無線的一套又一套的經典名劇,送給宣小姐來整臭套戲個朵,創系列的低收視。

用盡無線所有資源,來捧自己個人喜好同自己山頭的馬,只係杜先生獨有的傑作,把無線出品搞到。。。

發表於 Posted on: 2021-02-08 23:59

LittleApril
帖數 Posts: 1055
回頂端 / Top
海俊傑飾演的梁Sir做得超好,可惜出場少。
開始時,我都喜歡張嘉兒,Benz雄&外母這條綫,現在就有走火入魔的感覺。
剛剛看第十二集,頂不順,棄劇了。唉!

發表於 Posted on: 2021-02-09 21:52

卓姿
帖數 Posts: 183
回頂端 / Top
原來係:海俊傑

我都覺得奇怪,一個新人可以做得這麽好,原來係有經驗的演員,重出江湖。

哇,他都差不多五十嵗了,同陳豪差不多,但看上去比陳豪年青十年,點可以保養得這樣好啊?

發表於 Posted on: 2021-02-10 1:55

LittleApril
帖數 Posts: 1055
回頂端 / Top
剛剛看第十二集,頂不順,棄劇了。唉!

----

我覺得你可以跳來看,例如做金爺那邊,我會慢慢看,但到陳宣戀愛戯,我就 fast forward。

挑自己喜歡的來看。

發表於 Posted on: 2021-02-10 1:58

LittleApril
帖數 Posts: 1055
回頂端 / Top
海俊傑在法證IV中做李施嬅的男友,已經演得很好,希望他有機會做男主角。
這套劇是有很多好演員的,可惜劇情鬆散重覆有Bug,誇張但不好笑,案件平淡,男一女一的互動令人煩厭,唯一喜歡是宣萱的貓湯丸。當它是警匪片,笑片,愛情片或動作片都不好看。

發表於 Posted on: 2021-02-10 15:18

卓姿
帖數 Posts: 183
回頂端 / Top