tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

王浩信沒有實力

你無實力,唔夠靚仔,當年為攞視帝,作自己有第三者,又用離婚為自己作宣傳,终於你攞視帝啦,兩夫妻都一樣,從沒有實力的人

發表於 Posted on: 2021-01-19 15:13

Sweet … 姿姿…
帖數 Posts: 5
回頂端 / Top