tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

睇預告成額頭都係火車軌,好嚇人!

女人老要面對現實。成四十歲扮廿幾歲好很勉強,carry唔到嗰個色。呢啲角色揾小矮人嗰啲年紀拍就差唔多!TVB咁大咁多人希望選角可以合適啲。

發表於 Posted on: 2020-12-15 1:09

支那屎塔蓋
帖數 Posts: 559
回頂端 / Top