tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

各位一定要看第八集!!

你看完了,就會贊成馬明同我的想法,三哥真係應該得視帝!

就算你棄劇了,都一定要看第八集,請看完了地這集才棄劇,謝謝!

如果錯過了,可以上 TVB 網上看啊。

發表於 Posted on: 2020-11-19 9:52

LittleApril
帖數 Posts: 1195
回頂端 / Top
贊成

發表於 Posted on: 2020-11-23 16:24

hzutzs7746
帖數 Posts: 318
回頂端 / Top
戲幾悶吓收視只得25.2

發表於 Posted on: 2020-11-24 1:59

herherwww1
帖數 Posts: 71
回頂端 / Top
樓上:

跟住還會更悶,早一輪我就 post 過好幾個網評的 links:十多集都是張同蔡兩個人扮小王子公主的戯,簡直就是虐待觀衆,網上獲得一致差評,被影評投訴把【使徒】變成了小甜甜戀愛戯,而所有演員,亦都變成了張同蔡的佈景板。

實在不忍心看到我的偶像三哥在這部戲裏,嗚嗚嗚。。。

不過,第八集三哥同江美儀真係好好好戯,各位一定要看完第八集才棄劇。

發表於 Posted on: 2020-11-24 10:48

LittleApril
帖數 Posts: 1195
回頂端 / Top
係啦,離晒普,唔睇喇!

發表於 Posted on: 2020-11-24 13:38

herherwww1
帖數 Posts: 71
回頂端 / Top