tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

各位一定要看第八集!!

你看完了,就會贊成馬明同我的想法,三哥真係應該得視帝!

就算你棄劇了,都一定要看第八集,請看完了地這集才棄劇,謝謝!

如果錯過了,可以上 TVB 網上看啊。

發表於 Posted on: 2020-11-19 9:52

LittleApril
帖數 Posts: 960
回頂端 / Top
贊成

發表於 Posted on: 2020-11-23 16:24

hzutzs7746
帖數 Posts: 217
回頂端 / Top
戲幾悶吓收視只得25.2

發表於 Posted on: 2020-11-24 1:59

herherwww1
帖數 Posts: 22
回頂端 / Top
樓上:

跟住還會更悶,十多集都是張同蔡兩個人扮小王子公主的戯,簡直就是虐待觀衆,網上獲得一致差評,被影評投訴把【使徒】變成了小甜甜戀愛戯,而所有演員,亦都變成了張同蔡的佈景板。

實在不忍心看到我的偶像三哥在這部戲裏,嗚嗚嗚。。。

不過,第八集三哥同江美儀真係好好好戯,我要看完第八集才棄劇。

希望接下來收視越來越差,(除非係又要封城,所有人都被逼留在家,那也無法),不然希望收視跌到好低,等廣告商投訴,讓杜先生有所警惕,不再爲所欲爲!

希望騰信投訴【使徒3】的點擊率同負評,以後永不與杜先生合作,免得他又搞屎棍。

發表於 Posted on: 2020-11-24 10:48

LittleApril
帖數 Posts: 960
回頂端 / Top
係啦,離晒普,唔睇喇!

發表於 Posted on: 2020-11-24 13:38

herherwww1
帖數 Posts: 22
回頂端 / Top