tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

大波謙木棘証人被戴綠帽心很痛一場演技大爆法感動我哭了!

大波謙木棘証人被戴綠帽心很痛一場演技大爆法感動我哭了!

發表於 Posted on: 2020-10-29 7:11

abcaa01234004
帖數 Posts: 154
回頂端 / Top
同意, 謙仔演得好自然, 感動咗佢嘅伤痛有幾深...

發表於 Posted on: 2020-10-30 9:02

tetsuro.od
帖數 Posts: 229
回頂端 / Top
佢被飛,完全感受咗佢痛得好深

發表於 Posted on: 2020-10-31 7:21

xmpjok5091
帖數 Posts: 355
回頂端 / Top