tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

羅仲謙回巢拍《木棘証人》喺向TVB獻寶

羅仲謙回巢拍《木棘証人》喺向TVB獻寶
https://skypost.ulifestyle.com.hk/column/article/2782008/%E3%80%8A%E6%9C%A8%E6%A3%98%E8%A8%BC%E4%BA%BA%E3%80%8B%E7%BE%85%E4%BB%B2%E8%AC%99%E5%9B%9E%E5%B7%A2%E7%8D%BB%E5%AF%B6

發表於 Posted on: 2020-10-21 6:26

jvumxm1148
帖數 Posts: 305
回頂端 / Top
好好睇

發表於 Posted on: 2020-10-21 6:33

abcaa01234005
帖數 Posts: 197
回頂端 / Top
羅生個樣唔多掂,眼肚、黑眼圈、唇乾,皮膚dry?呢幾年搞乜?
韋家雄55歲,睇唔出大謙謙19年

發表於 Posted on: 2020-10-21 23:11

leeyukkong
帖數 Posts: 747
回頂端 / Top
一点都唔好睇。呕

發表於 Posted on: 2020-11-01 9:54

cantonaitm
帖數 Posts: 29
回頂端 / Top