tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

朱敏瀚神速進步劇劇有睇頭頒獎禮注定拎飛躍

朱敏瀚神速進步劇劇有睇頭頒獎禮注定拎飛躍

發表於 Posted on: 2020-09-29 7:00

shbblh4136
帖數 Posts: 364
回頂端 / Top
不俗男二

發表於 Posted on: 2020-09-29 7:13

tjznth5151
帖數 Posts: 281
回頂端 / Top
贊成

發表於 Posted on: 2020-10-02 7:11

NickGregar
帖數 Posts: 210
回頂端 / Top
估計男女飛應該係朱敏瀚同簡淑兒。簡淑兒舊年《Do姐有問題》第三輯好明顯係突然加插。好大機會應該係糕層覺得佢係「捧得過」嘅對象。

朱敏瀚今年連續六套劇,估計飛躍都好大機會。

發表於 Posted on: 2020-10-04 2:10

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 1898
回頂端 / Top
簡淑兒飛得起...唔係啩

發表於 Posted on: 2020-10-04 12:42

leeyukkong
帖數 Posts: 747
回頂端 / Top
原來未必。但佢本身同許雅靜係同組合出身,原來都係歌手,之前大台播《倚天屠龍記》許雅靜做小昭紅咗,而簡淑兒呢方面橫算掂算都有多少人脈。

而且佢本身亦都係註定食呢行飯嘅人……所以起飛應該可以。

發表於 Posted on: 2020-10-04 13:54

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 1898
回頂端 / Top
雖然係打手開題,不過我都想讚朱敏瀚,演技真係開始入流了,可以勝任男二(小品)同男三(大製作)了,而外形也討好。

我覺得他絕對可以拿男飛躍獎,但給不給,就要看杜先生了!

發表於 Posted on: 2020-10-19 8:55

LittleApril
帖數 Posts: 1155
回頂端 / Top