tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

黃..屍編劇改名改到不知所謂, 幾時炒魷????

家人亦是無賴一族,父母唐樹根、元麗芸為人缺德,妹妹唐美芬則是拜金女。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

改名都改到不知所謂,,
計我話, 父親叫智英, 母親叫孟靜, 拜金女叫淑莊, 成家都係缺德一族
仲有一班賤..精親友, 表哥叫岳橋, 表叔叫家杰, 表弟叫榮鏗, 表嬸叫碧雲
仲有個奸到出汁既三叔公叫耀廷

TVB要開源節流, 呢批黃..屍編劇好應該炒啦, 否則遲早累死.TVB 呀!!!

發表於 Posted on: 2020-08-15 17:05

WWWW00
帖數 Posts: 234
回頂端 / Top
好有創意啊!支持你……

發表於 Posted on: 2020-08-19 22:02

rayckm2004003
帖數 Posts: 6
回頂端 / Top