tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

反黑路人甲鐵三角

王浩信、張振朗、朱敏瀚係反黑路人甲各具不同鮮明性格, 令至整套劇生色不少, 每次見佢地出場都令我特別振奮, 坐定定睇, 佢地三個真正決一不可.
當然其他演員都好好, 賴慰玲好自然, 有性格 ; 高寧唔使講啦, 超正 ! 徐榮演繹有勇無謀既惡大佬真係好出色.
重有, 劇內有時鏡頭閃容天佑, 每次見到都令我想起佢係《迷網》果個超靚仔既白馬王子 look ,哈哈...

發表於 Posted on: 2020-09-04 9:15

simonlo228
帖數 Posts: 57
回頂端 / Top
朱敏瀚大有進步

發表於 Posted on: 2020-09-05 5:59

NickGregar
帖數 Posts: 204
回頂端 / Top
@NickGregar , 係呀, 朱敏瀚好特出

發表於 Posted on: 2020-09-10 20:29

simonlo228
帖數 Posts: 57
回頂端 / Top
Agree!

發表於 Posted on: 2020-09-13 13:49

janjasjust
帖數 Posts: 3
回頂端 / Top