tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

果真貫徹始終 ...

材料大堆頭, 調味多且濃,

好似今晚的菜色

又冬菇, 又金華火腿, 豬骨,
花膠, 花甲, 本身湯底已經足料且鮮甜,
為何還要落 <清雞湯> 呢 ?
好有 "畫蛇添足"

講真, 呢煲湯點止鮮甜, 而且應該好口渴,
三姐點解吓吓材料都要咁多, 而且步驟又複雜,
根本無煮食根底都難於應付, 而且價值不菲.

發表於 Posted on: 2020-08-07 23:53

Christina2
帖數 Posts: 325
回頂端 / Top
今晚 <帶子小炒皇>

一個菜, 三個 <醬>

XO 醬
豆辦醬
贊助商的 <蝦米粉>

這是什麼味道
好 <勁濃> 的味道

已不包材料 <帶子> <蝦> <蝦米> 的鮮味道.

發表於 Posted on: 2020-08-21 22:45

Christina2
帖數 Posts: 325
回頂端 / Top