tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

兩個年輕人的戯

楊明弟弟同那做個編劇的。。。

劇本同演技都好吾店,悶到暈。

唯有盡量跳過!

這戯收視應該會低,越看越要 skip 得多。

發表於 Posted on: 2020-07-22 2:43

LittleApril
帖數 Posts: 1136
回頂端 / Top
果個編劇容天佑好好呀, 西裝出場見高寧果場戲好靚仔

發表於 Posted on: 2020-08-03 20:43

jyuksiu
帖數 Posts: 75
回頂端 / Top
西裝出場完全唔同唒!可惜只是發夢

發表於 Posted on: 2020-08-04 13:59

RussianBlueCat
帖數 Posts: 19
回頂端 / Top
現在有 d 劇情發展,不再是兩個青年的無聊獨腳戲,有 d 成熟的演員傍住,好好多。

容天佑外形氣質都無問題,但演技有好大進步的空間,未 carry 得到男二,多做些男三男四磨煉,應該有好發展。

另一個,楊明的弟弟,神態語氣好似八婆,最好大量減小出場啦。

陳曉華的男友 ,是朱敏翰嗎?我反而覺得他的戲沉澱了,他的新公司應該有問題,期待看他在這段戲的表現,如果好,希望無線多給他機會。

發表於 Posted on: 2020-08-04 17:42

LittleApril
帖數 Posts: 1136
回頂端 / Top