tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

對亞氏保加症的描述蠻仔細和立體

我印象中這套應該是TVB第五套有亞氏保加症患者角色的電視劇,不過跟之前四套比較,到目前為止這套對亞氏保加症患者的描述算是最仔細和立體、也算是最接近患者的真實情況。對患者害怕嘈雜環境(不是全部,不過很多患者都會有)、害怕改變、對不跟從自己路線行走那種困擾、難理解非文字語言和對身體接觸比較敏感等患者的特微都有比較仔細的表達。以前有些演員演到好像普通自閉症般、有些就好像過度活躍症般、這套演得算是蠻像真實的患者情況。

作為亞氏保加症患者,我覺得演員馬貫東的演出很明顯有研究和觀察過。第一套上位的非處境劇集,我覺得他這次做得蠻好。希望以像TVB的劇集描述亞氏保加症患者時都能夠很仔細和立體。如果劇集的幕後編審想找多些個案和資料作參考,歡迎找我。

發表於 Posted on: 2020-06-11 10:39

DavidChan0522
帖數 Posts: 6
回頂端 / Top
同意,馬貫東做得好到位,希望佢繼續努力,有望升男一

發表於 Posted on: 2020-06-11 16:10

debbieyi11
帖數 Posts: 5
回頂端 / Top
美劇....好醫生《Good Doctor》

發表於 Posted on: 2020-06-11 22:30

leeyukkong
帖數 Posts: 530
回頂端 / Top
今天看第四集描述亞氏保加症患者怎樣討厭被歧視和讀書時被欺凌的情況後,真心覺得,就算有抄外國一些劇集的劇情,都看到這套劇幕後對患者真的有研究過,所以描述得很仔細和立體。馬貫東也演得蠻好。

發表於 Posted on: 2020-06-12 0:33

DavidChan0522
帖數 Posts: 6
回頂端 / Top
電視台應好小心描述一些病症的劇情,特別係與心理病相關的,因一般觀眾未必了解,每一種病都有輕微,一般及嚴重性,若只以劇中人的情况來判斷,很容易被誤導,正如並非所有精神病患者都會用刀斬人一樣。

發表於 Posted on: 2020-06-12 23:29

Jackblue38
帖數 Posts: 5
回頂端 / Top
我同意,所以以前看TVB劇集將亞氏保加症描述成好像普通自閉症或過度活躍症時,我都搖頭嘆息。這套到目前為止,我覺得處理得蠻好。

發表於 Posted on: 2020-06-13 23:20

DavidChan0522
帖數 Posts: 6
回頂端 / Top
今次好正!

發表於 Posted on: 2020-06-14 6:34

abcaa01234005
帖數 Posts: 67
回頂端 / Top
馬貫東繼續努力

發表於 Posted on: 2020-06-15 6:42

NickGregar
帖數 Posts: 50
回頂端 / Top
對!

發表於 Posted on: 2020-06-17 21:48

manmanng
帖數 Posts: 28
回頂端 / Top
努力

發表於 Posted on: 2020-06-18 7:03

wongtinyu1004
帖數 Posts: 332
回頂端 / Top
我都好鍾意佢呢個角色! 演得好可愛!!! 好早期已經留意到呢位演員, 只係成日講唔出佢叫咩名!!!

發表於 Posted on: 2020-06-20 22:39

天堂星星
帖數 Posts: 9
回頂端 / Top
馬貫東做得好到位,希望佢繼續努力,有望升男一 X 2

發表於 Posted on: 2020-06-20 23:39

catpetpet0003
帖數 Posts: 52
回頂端 / Top
我想问一下,香港本地 都知道,亮碧思 cx_yzyo_com

發表於 Posted on: 2020-06-21 15:10

1494946353
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
馬貫東做得好

發表於 Posted on: 2020-06-21 17:08

hzutzs7746
帖數 Posts: 162
回頂端 / Top
古医生正!

發表於 Posted on: 2020-06-25 7:28

kutcha8436
帖數 Posts: 147
回頂端 / Top