tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

林文龍好型,陳自瑤美麗

林文龍越來越型!陳自瑤演技和樣貌都很好,tvb 點解成日日叫她做配角?那個做醫生是否抄tpearl 的good doctor ?

發表於 Posted on: 2020-06-09 20:50

Chowmay832
帖數 Posts: 45
回頂端 / Top
林文龍型, 馬貫東可愛, 劇中演員個個都做得好好 尤其是陳自瑤, 好突出 連我係女人都覺得佢索, TVB唔好成日安排她做奸角啦

發表於 Posted on: 2020-06-20 23:35

catpetpet0003
帖數 Posts: 52
回頂端 / Top