tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

喱個劇十分有意思...........

傳媒老闆就係肥佬黎??? 身形都幾似
劇中那位經常咬住政府同警隊唔放的朱議員係一舊云(黃碧雲)議員??

最有意思係劇中有句對白....
有些人唔係為了錢而犯法, 係為左要破壞香港而犯事
好有同感

發表於 Posted on: 2020-06-12 13:33

C7788
帖數 Posts: 25
回頂端 / Top
演員個個都好落力,個個都好搶鏡,連豬肉佬都演得咁好

發表於 Posted on: 2020-06-18 7:35

wongtinyu1004
帖數 Posts: 442
回頂端 / Top