tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

三哥跟懞嘉慧真係一對壁人

不需要找個二十三十嵗的來配年紀較大的男主角,也不用每套戯的熟女都係亞視幫。

其實好像懞嘉慧,戯又好,又漂亮,就好好。

希望 TVB 多找懞嘉慧拍戲,我好喜歡她。

發表於 Posted on: 2020-06-02 1:35

LittleApril
帖數 Posts: 1108
回頂端 / Top
懞嘉慧 喺演緊幾歲呀

發表於 Posted on: 2020-06-24 15:25

Youngjohnn
帖數 Posts: 7
回頂端 / Top