tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

飛虎谁雷霆極戰又係晤好睇

大卡士的劇通常都強差人意,只有人多,但劇情又係離題,如果要用這麼多的所謂大明星,就應該拍啲寫實題材,或新的題材,將他(她)們分配好角色也一樣特出整套電視劇的,效果及收視可能更好。遇有,要提點一吓TVB,有啲藝員已經年長了!角色要分配好,不要45歲當25歲演了!很難頂的,有啲藝人襟老都好啲,有啲藝人真係老態呈現了!不要難為觀眾了!

發表於 Posted on: 2020-05-21 11:28

Joana1
帖數 Posts: 3
回頂端 / Top
點解香港電影冇人睇,追追逐逐追成晚囉

發表於 Posted on: 2020-05-23 0:15

leeyukkong
帖數 Posts: 475
回頂端 / Top