tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

请不要美化偷底裤同看裙底等变 态下流行为

一 d 都唔好笑,系江郎才尽,所以要用 d 又 cheap 又变 态的行为来充时间,还要找一大堆借口来美化?

年青的少女同小朋友,在现实中遇到这种行为,要立刻大声叫,并要告诉老师家长或社工,要报警,不要受 d 不知所谓的电视剧误导,以为那些事无伤大雅,也不要像黄智雯那样,还跟对方做朋友。

请明白做电视的社会责任,如果有人非礼你的女儿,然后用同一套狡辩来美化行为,你又如何?

發表於 Posted on: 2020-05-19 1:13

LittleApril
帖數 Posts: 660
回頂端 / Top
感覺佢係有啲參考咗當年日本漫畫&動畫「亂馬1/2」。

發表於 Posted on: 2020-05-19 18:54

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 991
回頂端 / Top
完全係抄亂馬

發表於 Posted on: 2020-05-19 22:37

法政先封4
帖數 Posts: 983
回頂端 / Top
不過就咁,「亂馬」當年亞視播呢出動畫都係要到好夜……

發表於 Posted on: 2020-05-20 16:04

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 991
回頂端 / Top