tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

已經期待3.0

3.0

發表於 Posted on: 2020-05-14 22:38

Alcocon
帖數 Posts: 26
回頂端 / Top
建議3.0 續寫張珮玲跟他兒子故事 他的兒子會不會是終極BigBoss呢?建議找 周嘉洛來演 謝謝

發表於 Posted on: 2020-05-15 9:35

轩myway25
帖數 Posts: 13
回頂端 / Top
好建議

發表於 Posted on: 2020-05-15 20:38

法政先封4
帖數 Posts: 983
回頂端 / Top
期待

發表於 Posted on: 2020-05-17 9:41

化化
帖數 Posts: 108
回頂端 / Top
3.0,話說張珮玲遇到「真話魔」恍惚(陳明恩)。恍惚以人類的悲傷為食糧,喜歡講出令人傷心的事實,從而以悲傷為食,與「大話魔」比利本為夫婦。恍惚告知張珮玲真相,張珮玲傷心欲絕跳樓,結果被真話魔用靈力打開一道特殊時空門,俾佢去到20年後嘅香港。二十年後,張珮玲個仔大咗,長大咗嘅佢再通過另一種時空門回到現在,而張珮玲則沿原路返回。原先通過嗰種時空門變老嘅張又因為呢種時空門回復後生。

咁樣就可以響宜家講大咗嘅故事,不過真話魔就一直俾馬季失散多年個妹妹馬節(劉心悠)同馬季、馬節嘅姑姐,馬節嘅師父馬小玲(萬綺雯)兩個降魔人追殺……

9up一下……

發表於 Posted on: 2020-05-24 13:13

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 991
回頂端 / Top
Very Expected

發表於 Posted on: 2020-05-26 0:28

化化
帖數 Posts: 108
回頂端 / Top