tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

馬國明演得好生鬼

視帝演技真係冇得頂

發表於 Posted on: 2020-05-14 22:36

Alcocon
帖數 Posts: 26
回頂端 / Top
马明做这类角色最得,律政新人王 2 时已经好得。

如果其它演员做,可能会令人觉得马季 tacky,但马明就有喜剧感。

發表於 Posted on: 2020-05-16 0:04

LittleApril
帖數 Posts: 660
回頂端 / Top
繼黃智雯做完霸屏女王後,下星期到馬明做霸屏天王。

「飛虎之雷霆極戰」同埋「降魔的2.0」都有佢,哈哈。

發表於 Posted on: 2020-05-16 18:21

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 991
回頂端 / Top
飛虎2,馬明同苟芸慧 d 谈情戏好難頂!

在戲中,馬明話苟芸慧二十五嵗,但性格就得十五嵗。。。

苟芸慧真人三十六,就算她再漂亮,扮十五嵗的天真无邪都好難頂。

就算真系十五岁,一个四十多岁的男人,跟十五岁的小天真谈情,其实好好好肉酸,所以馬明在飛虎中好多戲份都可以不看了。

發表於 Posted on: 2020-05-17 3:27

LittleApril
帖數 Posts: 660
回頂端 / Top
梁朝偉第二,有憂鬱眼神有經歷的面貌
但演喜劇時又非常生鬼
之前還是有型的醫生,現在是市井降魔人
一樣咁smart 咁attractive
視帝⋯⋯實至明歸

發表於 Posted on: 2020-05-17 9:28

化化
帖數 Posts: 108
回頂端 / Top
視帝馬明滿有喜劇生鬼細胞,活出的士佬馬季這個有趣角色

發表於 Posted on: 2020-05-17 19:31

Bearson1
帖數 Posts: 80
回頂端 / Top
佢做奸角都好,如 遊三水,福全,飛虎中的大賊!

發表於 Posted on: 2020-05-18 16:19

nicky96
帖數 Posts: 28
回頂端 / Top
做鬼马角色,马明,张家辉,梁朝伟,周润发同陈展鹏最得,排名不分先后

發表於 Posted on: 2020-05-19 0:03

LittleApril
帖數 Posts: 660
回頂端 / Top
佢越嚟越犀利
做中產人士專業人士入型入格
做的士佬估唔到都入型入入格
再攞多我一次視帝、都係實至名歸

發表於 Posted on: 2020-05-19 0:37

化化
帖數 Posts: 108
回頂端 / Top
好鬼得!

發表於 Posted on: 2020-05-24 7:27

NickGregar
帖數 Posts: 13
回頂端 / Top
我未見過降魔的這套劇,小朋友鍾意睇到把兩元硬幣油上紅色去學人降魔。証明好多小朋友好鍾意睇小馬去降魔。

發表於 Posted on: 2020-05-29 22:11

catherinem030
帖數 Posts: 11
回頂端 / Top
又有小朋友睇了降魔的話想長大揸的士。因為可以周圍去降魔。

發表於 Posted on: 2020-05-29 22:15

catherinem030
帖數 Posts: 11
回頂端 / Top
咁就慘嘞。美國啲驅魔師我唔知,但我知道一般降魔人第一個條件就係要能夠直面死亡。

而且降魔人必須要命大/命硬,不過通常呢停人嘅人生都比較坎坷。

坎坷人生有兩種道路,一種就係大富大貴,另一種就係宗教或者降魔路。

如果按輪迴嘅話,都係要幾世行善積德先至有機會。共通點就係生命力異常強大。

發表於 Posted on: 2020-05-29 22:45

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 991
回頂端 / Top
降魔的閒話點滴懶懶講。。。。。

四川成都青城山,有座(降魔石)
降魔石座落在天師洞左側又名(試劍石)
道書記載 : 當年張天師來到此處,忽然雷電交加,
天昏地暗,巨石從天飛降,天師知是妖魔所為,
於是揮劍將巨石劈裂墮地,形成兩條深邃的岩縫。
時至清代光緒九年,第六十一代的天師(張仁晸)
到來拜祖,上書(降魔)二字在石上以示崇仰。

發表於 Posted on: 2020-05-30 2:21

永亮VV
帖數 Posts: 2
回頂端 / Top
降魔的閒話點滴懶懶講。。。。。。

人道渺渺
仙道莽莽
鬼道樂兮
當人生門
仙道貴生
鬼道貴終
仙道常自在
鬼道常自凶
高上清靈爽
悲歌朗太空
唯願仙道成
不願人道窮
此乃(度人經)少少節錄,因為這經是很長篇的。
在電子遊戲(仙劍奇俠傳一)蜀山弟子念誦這篇度人經鎖住(趙靈兒),哎,趙靈兒仲悲慘過啤啤呀 !#

發表於 Posted on: 2020-05-30 3:11

永亮VV
帖數 Posts: 2
回頂端 / Top