tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

江郎才盡, 劇集歌曲,

星夢包攬大台 99.99% 劇集歌曲,
來去都是幾個男女歌星.

近排都發現, 不知是否作唔起歌,
竟然要淪落翻唱前輩的歌.

盧冠廷最多, 以譚嘉儀執來翻唱亦都最多,
還有, 陳百強, 及現在呢套劇, 竟然由

"唔弱雞> 翻唱 "梅姐" 的 "似水流年"

真係無眼睇同唔想聽.

發表於 Posted on: 2020-01-24 13:56

Christina2
帖數 Posts: 105
回頂端 / Top
TVB得一位作曲人張家誠
首首曲都差唔多,不如重唱舊歌好了

發表於 Posted on: 2020-01-24 19:41

leeyukkong
帖數 Posts: 342
回頂端 / Top
咁閣下日後大把機會聽歌手,
唱別人的歌了。

發表於 Posted on: 2020-01-24 21:13

Christina2
帖數 Posts: 105
回頂端 / Top
承你貴言

發表於 Posted on: 2020-01-25 0:37

leeyukkong
帖數 Posts: 342
回頂端 / Top
我覺得歌都事小
來來去去三幾個人事大

發表於 Posted on: 2020-01-25 2:51

愛回家好睇
帖數 Posts: 57
回頂端 / Top
你要解決呢個問題,就要將星夢股份分拆然後部分出售予英皇、華納等唱片公司。跟住佢哋公司嘅人又可以來唱劇集歌,星夢嘅人又可以搵英皇華納旗下嘅詞曲作者寫歌。

咁樣實際上就會多啲歌手唱,星夢同TVB嘅利益亦都唔會受到損害。因為星夢變成多間公司合資持有股份嘅公司,咁其他唱片公司同星夢亦都係至少名義上嘅姊妹公司。咁就會多咗歌手唱劇集歌,一舉N得。

發表於 Posted on: 2020-01-26 0:02

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 758
回頂端 / Top
星夢要先炒何哲圖再講其他

發表於 Posted on: 2020-01-26 12:55

leeyukkong
帖數 Posts: 342
回頂端 / Top