tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

何廣沛、朱晨麗

一向好少睇無線既劇, 就係因為何廣沛、朱晨麗先睇.
何廣沛好靚仔, 又純
朱晨麗自然不做作
其他演員都好, 尤其是班老戲骨, 好好戲.

發表於 Posted on: 2020-01-23 19:03

jyuksiu
帖數 Posts: 33
回頂端 / Top
楓少幾時翻啊,我好想體到距同小滿秀恩愛啊。非常希望距地快到系埋一起,如果只是熒幕情侶噶話我會好難過

發表於 Posted on: 2020-02-15 23:33

barbieleng
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
兩位真的很match, 希望收視率越來越好
看完大醬園、三曰兩夜
再度合作拍攝

發表於 Posted on: 2020-02-16 9:26

Jesus7777
帖數 Posts: 32
回頂端 / Top