tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

推爆大結局收視:張兆輝終極對決蕭正楠難逃一死悲劇下場!

推爆大結局收視:張兆輝終極對決蕭正楠難逃一死悲劇下場!

發表於 Posted on: 2020-02-14 5:29

kutcha8436
帖數 Posts: 117
回頂端 / Top
全劇張兆輝真係做得好好,幾場喊戲都俾佢搞到好心酸,由其姚子羚死咗收到佢封信嗰幕,絕對值得攞視帝,不過臨尾結局呢兩三集,真係拍得好鬼渣,淨係姚子羚空中打橫飛呢幕已經好樣衰,究竟會係咩人可以拍成咁。。嘥料,虎頭蛇尾

發表於 Posted on: 2020-02-15 2:04

Cc320
帖數 Posts: 2
回頂端 / Top
作為追咗咁多集嘅粉絲來講,本來真係好中意呢套劇,但去到臨尾兩集愈睇愈唔對路,啲拍攝手法同劇情都好大落差,真你好失望!晒咗之前咁多集嘅努力同演員們嘅努力,輝哥、ben演技好值得讚揚,陳瀅亦有意外驚喜!

發表於 Posted on: 2020-02-15 3:18

tvb4542858
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top
tvb的收视率在哪里看

發表於 Posted on: 2020-02-15 12:33

wckqad
帖數 Posts: 40
回頂端 / Top