tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

王浩信內心戲很好!

黑暗世界同學生世界的對比很好!好睇!

發表於 Posted on: 2019-10-26 12:31

Kalia6699
帖數 Posts: 55
回頂端 / Top
王浩信內心戲很好, 很同意. 他真是視帝, 值得再攞第2次添!

發表於 Posted on: 2019-10-26 23:35

小太陽Wong
帖數 Posts: 6
回頂端 / Top
係!同意樓上!他做得很好!這角色今年最岀!

發表於 Posted on: 2019-10-28 20:22

Kalia6699
帖數 Posts: 55
回頂端 / Top