tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

掛羊頭賣狗肉

咩中佬合唱團, 尋找女高音, 其實只不過喺轉移視線, 唔想觀眾反感, 根本好多劇情都喺講女一黃心穎嘅感情關係, 重要拖三十集, 其實二十集都嫌多!

發表於 Posted on: 2019-11-02 20:37

S君
帖數 Posts: 1
回頂端 / Top