tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

建議環節

一:爆肚大家

其中一個人做導演,然後其他跟住導演指令演出即場(現場)趣劇,用返自己個名,無劇本。除了導演嘅指令,一切爆肚。全程無劇本、剪接等。

二,配音大家

分成兩組人,第一組人負責演,第二組人負責配音。負責演嘅第一組人可以從蔬菜、生果、數字、字母、肉類、點心六種嘢之中挑取自行組織台詞出演趣劇。

第一組人演完後,配音嘅第二組人負責將第一組人嘅劇配音,變成另一個故事。

三,歌舞大家

即場鬥唱歌跳舞,即Jam歌或者Jam舞

四,娛樂大家

由一人或者兩人對另外一人或者兩人,鬥表演棟篤笑。

嘉賓可以從一至四挑選進行對娛樂家族挑戰,最少一個,最多四個全部挑戰。

五,挑戰大家

分三回,第一回嘉賓挑取與嘉賓同等人數嘅娛樂家族成員作出挑戰,挑戰項目由嘉賓從空手或者需要道具進行表演挑戰。嘉賓勝出後可進入第二回。

第二回,由森美或者余德丞負責把關,由森美、Dickson,可以從兩種挑戰之中選擇一種進行挑戰。勝出後進入第三回。

第三回,就係原來邊個大阿姐,由Liza姐揀挑戰方法,俾嘉賓挑戰,勝出後為終極贏家,獲得娛樂大家稱號,成為「娛樂大家」名人堂一員。

發表於 Posted on: 2020-08-10 19:03

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 1764
回頂端 / Top
若無森美就一定睇

發表於 Posted on: 2020-08-12 18:42

jyuksiu
帖數 Posts: 77
回頂端 / Top
換左森美佢, 大家都有娛樂

發表於 Posted on: 2020-08-14 23:00

simonlo228
帖數 Posts: 57
回頂端 / Top
既然對森美咁大意見,不如由蕭正楠同黎諾懿替換余德丞同森美。

發表於 Posted on: 2021-02-03 19:20

湖海洗我胸襟
帖數 Posts: 1764
回頂端 / Top