tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

無綫已打算開拍《金宵大廈》續集

無綫已打算開拍《金宵大廈》續集

發表於 Posted on: 2019-10-02 6:32

hzutzs7746
帖數 Posts: 151
回頂端 / Top
李施嬅一定要拍

發表於 Posted on: 2019-10-08 19:26

tvb1986354
帖數 Posts: 23
回頂端 / Top
對啊,男女主角一定要一樣才意思。

發表於 Posted on: 2019-10-08 20:09

merrychen
帖數 Posts: 150
回頂端 / Top
唔好太猴急,最緊要係保持質素水準,費事爛尾

發表於 Posted on: 2019-10-09 13:57

Bearson1
帖數 Posts: 80
回頂端 / Top