tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

胡定欣是大配角

胡定欣是收視福將,又是視后,但竟然用她來做大配角,配 D 二三綫的演員做主角,真係浪費左 D。

發表於 Posted on: 2019-08-16 15:19

LittleApril
帖數 Posts: 404
回頂端 / Top
胡定欣個角色其實無咩發揮性
令到佢今套劇其實無咩演技比觀眾見到

發表於 Posted on: 2019-08-17 12:53

shirleyho0004
帖數 Posts: 27
回頂端 / Top
喵喵星、包青天、胡定欣收視福將糊了

發表於 Posted on: 2019-08-17 21:27

葫蘆仔
帖數 Posts: 199
回頂端 / Top
收視福將也救不了收視毒藥。

包公的演繹,是應該有點遺憾同無奈的,但譚先生就只有理直氣狀同發脾氣的演繹,跟他在天命一樣,也跟他本人一樣:明明是90%靠老爸的關係,才突然從中國的六七綫,一跳跳到TVB的男一,卻還理直氣壯的說自己不靠爸爸。

唔該譚先生去進修一下演技啦,吾好只是靠個樣同老爸啦,都幾十嵗人啦,又是男人!

發表於 Posted on: 2019-08-17 22:48

LittleApril
帖數 Posts: 404
回頂端 / Top
譚公子因為有個善打友情牌的爸爸,別人在tvb至少十年磨劍才能登上主角位,但他能夠一步登頂確不簡單,大台給他做男一來磨練演技更史無前例……服曬!

發表於 Posted on: 2019-08-18 11:54

QUEE5678
帖數 Posts: 113
回頂端 / Top
胡定欣冇戲,有角色佢做要還神。

發表於 Posted on: 2019-08-18 12:26

leeyukkong
帖數 Posts: 336
回頂端 / Top
我覺得譚俊彥不是太差,但又談不上好。可能他的機會得來太易,而且又好像不停有“妹”有打手讚他,所以他令我有安於逸樂,不求上進的感覺。在其他好戲之人包圍下,更顯他的不足。胡定欣在此劇的角色太平淡,沒有發揮的機會,不過她已穩站-線,可寄望下齣。

發表於 Posted on: 2019-08-18 14:15

Severeschi
帖數 Posts: 68
回頂端 / Top
唔該大家唔好批評人哋嘅演技啦, 你自己係咪做得好好呢 ? 其實每個演員都有他的演技方法, 如果以批判的心去看電視, 哪會有好看的電視劇集呢 ? 以一個欣賞別人的心態去 看電視, 你就會覺得其實這個劇集是十分好的.

發表於 Posted on: 2019-09-01 20:17

BRAINWAI
帖數 Posts: 18
回頂端 / Top
Brain 兄,

下次醫生做錯事醫死人,你可以做醫生的律師,跟法官及家屬說,你做那個手術又會做得好好咩?又或是整車的沒有把車修好,你也可以對車主說,你修車又會修得好咩?

怎麽有人會有人有你這種態度的呢?我上次 post 有錯字,其他 poster 指出,我也道謝了,難道學你的態度,跟人說:你的英文又好好咩,要人用欣賞的眼光去看我的 post 嗎?

置於用欣賞的眼光去看不好的電視劇,那實在並不是好事,因爲那會浪費好多寶貴的時間,去做完全沒有意思的事(看好爛的電視劇),如果我們對電視有高要求,反而我們會省下好多時間,做更有意思的事。

而觀衆們一同發表不同的意見,有時會有共鳴,那是娛樂之一,可以建立友誼;有時又會有不同意見,那也是學會如何包容同參考不同意見,學習共融,所以無論批評好不好,都可以是好事。

但像你這樣連續寫這麽多個 posts 來自我贊賞及批評有不同意見的觀衆,那就是真是。。。請你要求其它觀衆包容同欣賞演員時,也先學學怎樣去包容同欣賞其它觀衆及他們的意見!

電視並不是真實的人生,你這麽會爲了自己喜歡什麽,就要對意見不同的觀衆做出批判呢?

發表於 Posted on: 2019-09-02 23:06

LittleApril
帖數 Posts: 404
回頂端 / Top
係咪因為星二代後台硬就唔批評得?唔該請嗰位仁兄去豆瓣同百度tvb,睇吓網民㸃狠評譚一哥。

發表於 Posted on: 2019-09-04 7:37

danng456
帖數 Posts: 138
回頂端 / Top