tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

假如他們能獲第一次機會做包青天再起風雲三大男主角,你喜歡嗎?

YES喜歡李嘉飾演包拯
7
李嘉&譚俊彥都相同
3
譚俊彥飾演好D
6
YES喜歡趙永洪飾演公孫策
4
趙永洪&曹永廉都相同
3
曹永廉飾演好D
4
YES喜歡許家傑飾演展昭
8
許家傑&張振朗都相同
0
張振朗飾演好D
3

總票數 Total Votes: 38

假如他們能獲第一次機會做包青天再起風雲三大男主角,你喜歡嗎?

Please vote!

發表於 Posted on: 2019-08-04 20:11

老虎美人魚
帖數 Posts: 60
回頂端 / Top
其實曹永廉是一個很好的演員,他做不同角色,會有不同形象,語調、表情、同身體語言,忠奸都得,不會所有角色都是曹永廉在做表情。

不過他有兩大問題:
1)太過矮,比大部分的女演員都矮。。。
2)始終他五十多嵗了,雖然他保養得十分好,並明顯他説話時故意用年輕人的語調,但要他做個二十多或最多是三十出頭的公孫先生,始終是太過勉强。

***

譚先生嗎:他除了憤怒同發惡,還會做什麽呢?不過幸好,包公本身就是黑面神,所以他做包公,我覺得是 OK的,而且比他在其它戯好得多了。

***

至於那個零演技的小丑大俠,我都不知道應該說什麽了。

***

無綫找了一班阿伯來做演年輕的小夥子的戯。。。不怪演員了。

低收視是好事,代表觀衆還有要求。希望無綫真的下點功夫在戲劇製作方面,不要靠投資,其實上年蝕了好多好多的錢,就是因爲投資錯誤!

發表於 Posted on: 2019-08-08 1:59

LittleApril
帖數 Posts: 707
回頂端 / Top
同意 LittleApril 的 論點:

曹永廉是一個好演員但是畢竟他已經54歲了,雖然皮膚保養得好,但始終不是一個年輕演員了。要扮演一個二十幾三十出頭的角色,有點勉強。

這都要怪TVB 近年沒有著力培訓一班新的年輕演員,以致好多年記比較大的演員一直都在做小生的角色,可惜!

發表於 Posted on: 2019-08-08 5:21

springtsubaki
帖數 Posts: 72
回頂端 / Top
咁果D一線花旦都老啦,田蕊尼,胡定因,唐c泳,李佳心,黃智文,姚子玲,黃翠魚都接近四張,小鮮肉唔襯佢地!中生先可以拍呢班中女。

發表於 Posted on: 2019-08-08 11:46

danng456
帖數 Posts: 157
回頂端 / Top