tvb.com

 
 
   
tvb.com
 

包青天再起風雲之我最喜愛的女角色

包青天再起風雲之我最喜愛的女角色

發表於 Posted on: 2019-08-04 8:08

uyafzw2284
帖數 Posts: 238
回頂端 / Top
睇睇龔嘉欣表現如何
先可以同譚凱琪做對比

發表於 Posted on: 2019-08-04 8:24

陳刀仔
帖數 Posts: 24
回頂端 / Top
好期待龔嘉欣嘅喊戲...

發表於 Posted on: 2019-08-06 15:03

tetsuro.od
帖數 Posts: 164
回頂端 / Top
譚凱琪ok

發表於 Posted on: 2019-08-08 7:31

shbblh4136
帖數 Posts: 256
回頂端 / Top
龔嘉欣

發表於 Posted on: 2019-08-10 7:12

qpuyzq6521
帖數 Posts: 144
回頂端 / Top
傅嘉莉啦!

發表於 Posted on: 2019-08-12 8:28

Bartng
帖數 Posts: 24
回頂端 / Top
龔嘉欣淨係識狂喊,喊到成個癲婆咁

發表於 Posted on: 2019-08-12 15:15

danng456
帖數 Posts: 157
回頂端 / Top
其實好多個色都做得十分好, 每個女角色都恰到好處, 真係好難選擇, 如果要我揀我會揀 龔嘉欣, 淒美 到爆!

發表於 Posted on: 2019-08-31 8:57

BRAINWAI
帖數 Posts: 18
回頂端 / Top